visie

 

“I don't want to be interesting. I want to be good.”

Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969

 

DR+ Architecten vertaalt de wensen van de opdrachtgever na een grondige analyse van het programma van eisen, de locatie en de omgeving naar de ideale ontwerpopgave om vervolgens in uitvoerig overleg tot het ultieme ontwerp te komen. Dit gebeurt van grof naar fijn, van een schetsontwerp naar uitvoeringsstukken. Elke fase is pas afgerond als aan ieders tevredenheid kan worden voldaan.

 

Kernbegrippen voor de ontwerpen van DR+ Architecten zijn: helderheid, orde, functionaliteit en innovatief materiaalgebruik. Deze zijn sterk bepalend voor de uitstraling van een gebouw. Onlosmakelijk verbonden met de buitenkant zien we het interieur als een integraal aspect van de gehele ontwerpopgave.

 

Een belangrijk aspect in het ontwerpproces is de fascinatie voor contrasten: het gebouw versus de omgeving, binnen versus buiten, oud versus nieuw. Niet zozeer om daarmee te polariseren en stelling te nemen maar juist om nuance, aansluiting en samenhang te garanderen.

 

De haalbaarheid van de opgave is een belangrijke factor in het proces. Werken in bouwteamverband en samenwerkingen met collega-architecten zien we als een meerwaarde. Interactie tussen de verschillende betrokken partijen is hierin van groot belang. Een ontwerp moet duurzame en aangename oplossingen bieden, van de vroegste (ontwerp)fase tot de daadwerkelijke uitvoering.

 

Ontwerpen begint met de grondige analyse van het programma van eisen, de locatie en de omgeving. Het doel is om de gestelde opgave zo te vertalen dat er een ideale ontwerpopgave ontstaat. Rationele en idealistische programmaonderdelen moeten een synergie vormen en elkaar versterken. Aan de basis van elk ontwerp ligt een duidelijk concept en een weloverwogen ontwerpstrategie. Onafhankelijk van de aard van de ontwerpopgave is streven naar perfectionisme de leidraad om tot het ideale ontwerp te komen.

Stationsstraat 29 | 5038 EC | Tilburg | t. 013-2032293 | info@drplusarchitecten.nl | KvK 72666285

Copyright 2017 © All Rights Reserved